Moderne og kompakte bobiler

En av de største forandringene som har skjedd med bobilene i løpet av de siste tyve årene er at de mindre bobilene har blitt mer fullverdige. Tidligere var en kompakt bobil forbundet med lite plass og lite utstyr, men ny teknologi og bedre design har endret dette.

25 Jan 2019